Næringsministeren er tilsett i Norwegians advokatfirma – habiliteten er ikkje vurdert