Finland tek imot 100 barn og unge frå greske leirar