Merkel: Å opne for reiser i Europa er ikkje aktuelt enno