Tilskot på 50 millionar til digital opplæring av arbeidslause og permitterte