Musikkorps får spele 17. mai – med rikeleg avstand mellom rekkene