Førebels ingen lokale smitteverntiltak på Nord-Jæren