Sjukepleiarar frå Møre og Romsdal skal bidra i Oslo