Ekspertar har gått om bord i gigantskipet som blokkerte Suezkanalen