Salet av nye bustader 86 prosent høgare enn for eit år sidan