Venstre vil ikkje ha nye leitelisensar på norsk sokkel