Regjeringa øyremerkjer over 50 millionar til fagskular