Brannvesenet mistenkjer at brann i Halden var påsett