Vil ha fortgang i bygging av tilrettelagde bustader