Vedum: Lakseskatten gjeld ikkje der det no blir permittert