Inviro inviterer til kurs- og nettverksdag for bedriftene i regionen