– Eit liv på sjøen er like viktig som eit liv på rasutsett veg