Linda håpar på rekordstøtte til brystkreftsak

foto