Fekk 2000 kroner i gebyr for dekkmønster under minstemål