Studie: Issmelting på Grønland har auka den globale flaumfaren