Støre om pendlarbustad: – Alvorleg for folks tillit til folkevalde