Assange får ikkje behandla anke i britisk høgsterett