Vil ha lågare pris og fleire avganger på kortflybanenettet

foto