Regjeringa varslar nedskalering av motorvegprosjekt

foto
Finansminister Trygve SLagsvold Vedum (SP) legg fram revidert nasjonalbudsjett denne veka, og der er det varsla innstrammingar. Det kan gå ut over nye motorvegar. Foto: Terje Pedersen / NTB