247 millionar kroner til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

foto