St. Vincent utan reint vatn og straum etter vulkanutbrot