FNs klimapanel: Havnivået stig 2,5 gonger så raskt som på 1900-talet