Arbeidsgruppe skal sjå på korleis koronakrisa påverkar kommuneøkonomien