- Det å koble min sivile jobb med mitt politiske dugnadsarbeid kan også kalles «hersketeknikk»

foto