Mange kommunar søkjer ikkje om midlar til ekstra sommarskule