Slettmeg.no: Det tek lengre tid for mange no å få fjerna falske opplysningar på nett