Bøndene blir bedt om å trappe opp brannberedskapen