Oppsving i Chiles fiskerinæring – norske bedrifter ser moglegheiter