Allmennmedisinarar meiner sjukehus er skuld i meirarbeid for fastlegane