Motkandidat hevdar han vann presidentvalet i Kongo