Vil ha fleire svar rundt busetting av flyktningar

foto