Etterforskinga pågår framleis – oppmodar vitne om å ta kontakt

foto