Statt Torsk har fått løyve til torskeoppdrett på Apalset