45 prosent av maten nordmenn åt i fjor var norsk

foto