Fristen for skattemeldinga for næringsdrivande går snart ut

foto