Det stadfestar dagleg leiar Tom E. Borgersen i Best og innovasjonssjef Thor Kristian Korsvold i Uno-X Mobility til E24.

YX, som er eit dotterselskap av Reitan-eigde Uno-X Mobility, har 180 forhandlareigde stasjonar i Noreg. Den forhandlareigde kjeda Best opplyser på nettsidene sine at dei har nærare 130 stasjonar over heile landet.

Dei to selskapa ønskjer no å slå seg saman og ventar på ei godkjenning frå Konkurransetilsynet.

Det nye selskapet skal i hovudsak vere eigd av sjølvstendige forhandlarar.

(©NPK)

YX er både på Stårheim og i Hornindal.