Auke i godstrafikken på jernbane – kapasiteten nærmar seg brestepunktet