Klimatoppmøtet: Barth Eide trur på nokså rask løysing i Glasgow