Arbeidsministeren har kalla inn partane i oljestreiken

foto