foto
Skongenes fyr ligg nær Stad på Nordvestlandet. Her kan du overnatte i fyrvaktarbustaden drifta av Ytre Nordfjord Turlag. Foto: René Bjerregaard / Visit Norway Foto: René Bjerregaard / Visit Norway

Eit rom med (hav)utsikt

Langs heile kystlinja vår frå Struten fyr heilt sør i Fredrikstad til Bøkfjord fyr i Sør-Varanger finst det fyrstasjonar med moglegheit for overnatting. Du kan leige deg inn på rundt 80 fyr totalt. Og viss du berre vil på dagstur, finst det endå fleire utpostar med spennande fyrhistorie å reise til.