Trass i høge prisar skal 4 av 10 nordmenn bruke feriepengar på ferie

foto