Sikta etter dødeleg Grimstad-slagsmål blir framstilt for fengsling tysdag