Australsk fireåring funnen i live etter å ha vore sakna i over to veker