Bergen-ordførar i samtalar med partia om nytt byråd