Undersøking: Fire av ti eldre har kjent seg sosialt isolerte under pandemien