Imdi ber kommunane om å busetje 5.500 flyktningar neste år